Palvelujamme

NUOTIOPIIRI

Työyhteisöselvitys

NUOTIOPIIRI® Työyhteisöselvitys tarjoaa johdolle organisaation toiminnan ja kehittymisen kannalta kriittistä tietoa, jota muutoin voi olla vaikea saada esiin. Se on toimiva työkalu erityisesti silloin, kun jokin seikka mietityttää organisaation johtoa tai henkilökuntaa.

Selvitys sisältää aina suosituksen jatkotoimenpiteistä, joita voivat olla esim. sovittelu, kehittämistyö, työoikeudelliset keinot, työnohjaus jne.

NUOTIPIIRI Taide

NUOTIOPIIRI® taide on luovien alojen osaajille räätälöity vertaisryhmä. Sen tavoite on ylläpitää luovan tekemisen energiaa, saada hyvä elämänmakuinen rytmi omaan ammatilliseen tekemiseen ja arkeen sekä kehittää omaa osaamista.

NUOTIOPIIRI® taide on tavoitteellinen valmennusprosessi, jonka tarkoituksena on käytännössä tukea taiteilijaa/luovan työn tekijää myös oman työn organisoinnissa ja siten vapauttaa voimavaroja itse luovaan työhön.


NUOTIOPIIRI Konsultointi

Sinun ei tarvitse itse tietää, mikä palvelu auttaisi sinua tai organisaatiotasi parhaiten, sillä tarjoamme konsultointiapua sen selvittämiseksi mikä ja kuka on paras apu esillä oleviin haasteisiin.

Organisaatiosi sosiaalisen pääoman (mm. luottamuspääoma ja maine) turvaaminen on missiomme.

Keskeistä osaamistamme ovat kriisienhallinta, sisäiset konfliktit, maineenhallinta ja työturvallisuuriskit.

NUOTIOPIIRI

Asiantuntijavalmennus

Henkilökohtainen asiantuntijavalmennus on työväline, jolla saat tolkkua, tehoa ja tuloksia vaativaan työhösi ja samalla alat voida paremmin.

Pääset luottamuksellisesti pohtimaan oman työsi kehittämistä ja sen haasteita. Löydät ratkaisuja, saat tukea sekä konkreettisia välineitä, joilla arjesta tulee parempaa ja tavoitteista saavutettavia.

Organisaatiolle henkilökohtainen asiantuntijavalmennus tarjoaa mahdollisuuden tukea tärkeässä roolissa toimivaa asiantuntijaa ja ylläpitää sekä työmotivaatiota että osaamista.

NUOTIOPIIRI
Vertaisryhmä

Ohjattu vertaisryhmä (esim tiimien esimiehille, uusille työntekijöille, nuorille asiantuntijoille) on tavoitteellinen sarja tapaamisia joissa yhdistyy valmennuksellisuus ja vertaistuki. Ryhmässä pohdit, sitä mitä juuri nyt haluat kehittää omassa tilanteessasi ja asiantuntijatyössäsi? Mikä mietityttää ja vie tarpeettomasti energiaasi? Miten pääsen tavoitteisiini ja voin hyvin?

NUOTIOPIIRI Työnohjaus ryhmälle